ابزار تبلیغاتی

ابزار آلات تبلیغاتی

لیست قیمت ابزارهای تبلیغاتی

ست چراغ قوه و ابزار

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۴٫۹۵۰ تومان

کد کالا : CH71

چراغ قوه قلمی با کاور مخملی

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۱٫۷۰۰ تومان

کد کالا :

ابزار 7 کاره

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۱٫۶۰۰ تومان

کد کالا : 507

ابزار با قاشق چنگال

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۳٫۲۰۰ تومان

کد کالا :

ابزار با چراغ قوه

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۷٫۲۰۰ تومان

کد کالا : 589

ابزار با اچار فرانسه

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۸٫۹۰۰ تومان

کد کالا :

ابزار با چراغ قوه

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۳٫۲۰۰ تومان

کد کالا : 610

ابزار چکش دار

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۹٫۵۰۰ تومان

کد کالا :

ابزار ۱۱ کاره

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۲٫۷۰۰ تومان

کد کالا : 511

بادسنج و چراغ قوه

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۹٫۵۰۰ تومان

کد کالا : 1319

 

ماشین حساب و ابزار

قیمت هر عدد در تیراژ ۱۰۱ تا ۵۰۰

۸٫۷۰۰ تومان

کد کالا : 1283

 

 

 

ابزار تبلیغاتی

 

چاقوی چند کارهMTZ01انبردست چند کارهMTG03 چاقوی چند کارهMTG06 چاقوی چند کارهMTG10
چاقوی چند کارهMTG11ناخن گیر چند کارهMTG12جاگلیدی چند کارهMTG13 جاگلیدی چند کارهMTG14 
آچار فرانسه چند کارهMTN01 ابزار چند کارهMTN04 جعبه ابزار چند کارهMTN05 ابزار چند کارهMTN07 
بادسنج چند کارهMTN08 چراغ قوه چند کارهMTN09 چراغ قوه چند کارهMTN10 چاقوی هفت کارهMTN11 
چاقوی یازده کارهMTN12 ابزار هشت کارهMTN13 ابزار نه کارهMTN14 آچار فرانسه هشت کارهMTN15 
آچار شلاقی نه کارهMTN16 آچار شلاقی نه کارهMTN17 جعبه ابزار چند کارهMTN18 جعبه ابزار چند کارهMTN21 
جعبه ابزار چند کارهMTN22 ابزار چند کارهMTN23انبردست نه کارهMTN24ست کامل ابزار چند کارهMTN25
انبردست و چاقوی چندکارهMTR05ست قاشق و چنگال و چاقومسافرتی MTR12ست چراغ قوه و انبردستچندکاره MTR19ست چراغ قوه و انبردست و چاقوچندکاره MTR20 
ابزار تبلیغاتی
(4) رای، میانگین: 5